Datwyler : Het vezeltype OM5-Multimode wordt nu ook aangeboden

Gelijktijdig met de productiestop van de verouderde vezeltypes OM1 en OM2 breidt Datwyler haar glasvezelaanbod uit met producten die gebruik maken van OM5-vezels. Hierdoor verschuift het aanbod aan multimode-vezels van OM1 t/m OM4 naar OM3 t/m OM5.
Het OM5-Multimode-portfolio van Datwyler is gericht op de ondersteuning van transmissiesystemen met één of meerdere golflengten, met een bereik van 850 tot 950 nanometer. De OM5-vezels zijn onder andere geschikt voor alle toepassingen die gebruikmaken van Shortwave Wavelength Division Multiplexing (SWDM).
De OM5-productlijn is ook achterwaarts compatibel met OM4-vezels en -toepassingen.

Datwyler
Datwyler