Datwyler : Alleen B2ca-kabels voor de spoorwegtunnels in Europa

Een nieuwe uitvoeringsverordening van de Commissie betreffende de technische specificaties voor interoperabiliteit (TSI) met betrekking tot veiligheid in spoorwegtunnels (SRT) is in juni gepubliceerd. 

In overeenstemming met de nieuwe TSI SRT 1301/2014, mogen sinds 16 juni 2019 alleen kabels die voldoen aan de eisen van brandklasse B2ca en aan de aanvullende eisen s1a en a1 (volgens Bouwproductenverordening), worden geïnstalleerd in spoorwegtunnels langer dan een kilometer.

Afwijkingen hiervan zijn alleen toegestaan na een “grondige” risicobeoordeling. Bijvoorbeeld, kabels met functiebehoud moeten hier in aanmerking worden genomen, aangezien ze (nog) niet moeten toegewezen worden aan de klassen voor brandgedrag zoals gedefinieerd in de Bouwproductenverordening (CPR).

Datwyler
Datwyler